ACCESS2LEARN
lämpimästi tervetuloa
 

MISSIOMME ON:

1. tukea aikuisopiskelijoita heidän kognitiivisten ja digitaalisten perustaitojensa kehittämisessä ja näin motivoida heitä osallistumaan aktiivisesti elinikäiseen oppimisen ohjelmiin ja
2. tarjota aikuisien opettajille tukimateriaaleja ja työkaluja opetusmateriaalin ja -menetelmien mukauttamiseen tukea tarvitseville aikuisopiskelijoille.

VISIOMME ON:

Visiomme on mahdollistaa kaikille aikuisille, heidän taustoistaan riippumatta, tasavertainen pääsy jatkuvan oppimisen ohjelmiin ja näin lisätä heidän kilpailukykyään työmarkkinoilla.

TERVETULOA Erasmus+ -projektin “Access2Learn” verkkosivuille!

„Koulutus on tehokkain ase, jolla voit muuttaa maailmaa.” – Nelson Mandela
Kuten Mandelan sanat kertovat, koulutus on erittäin tärkeä ympäristömme ja oman elämäämme muovaaja. Vain opiskelemalla koko elinikämme ajan voimme kehittää omaa persoonallisuuttamme ja toimia menestyä työelämässä. Siksi on erittäin tärkeää, että meillä kaikilla on tasavertaiset mahdollisuudet päästä jatkokoulutuksiin ja riittävät taidot osallistua opiskeluun.
Projektiryhmämme suhtautuu innolla elinikäisen oppimisen mahdollistamiseen. Haluamme innostaa ihmisiä motivoitumaan, osallistumaan ja innostumaan täydennys- ja jatkokoulutuksista.
Access2Learn-hankkeen toimijat haluavat tukea aikuisten pääsyä erilaisiin koulutuksiin, erityisesti etä- ja monimuotokoulutuksiin.
Haluamme tukea digitaitojen ja muiden opiskelutaitojen kehittämistä, jotta kaikilla on mahdollisuus oppia myös digitaalisissa oppimisympäristöissä.
YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

TAVOITTEEMME

Tietoisuuden lisääminen

Haluamme kertoa oppilaitoksille, kuinka tärkeää on tarjota kaikille aikuisille – koulutustaustausta tai osaamisen tasosta riippumatta – pääsy myös digitaalisiin oppimisympäristöihin.

Inkluusio

Haluamme edistää kaikkien aikuisopiskelijoiden inkluusiota eurooppalaiseen koulutusmaailmaan.

Osaamisen kehittäminen

Tämän hankkeen tavoitteena on tukea aikuisopiskelijoita digitaalisten ja kognitiivisten perustaitojen kehittämisessä.

Motivoiminen

Tämän hankkeen tavoite on motivoida aikuisopiskelijoita osallistumaan elinikäiseen oppimiseen.

Koulutusmateriaalit

Haluamme tarjota aikuiskouluttajille opetuksen suunnitteluun käytännön materiaalia, joka tukee aikuisten osallistamista erilaisiin oppimisympäristöihin.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or OeAD-GmbH. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.