ACCESS2LEARN
Vítejte
 

NAŠE POSLÁNÍ:

1. podporovat dospělé v dalším rozvoji jejich základních kognitivních a digitálních kompetencí a motivovat je tak k aktivní účasti na celoživotním vzdělávání a
2. poskytnout vzdělavatelům dospělých podpůrné didaktické materiály a nástroje, aby mohli své výukové materiály přizpůsobovat dospělým s nižší úrovní kvalifikace.

NAŠE VIZE:

Naší vizí je umožnit všem dospělým, bez ohledu na jejich původ, rovný přístup k programům dalšího rozvoje a přispět tak k jejich konkurenceschopnosti na trhu práce.

Vítejte na stránkách projektu Erasmus+ „Access2Learn“

„“Vzdělání je nejmocnější zbraní, kterou můžete použít ke změně světa.“ – Nelson Mandela
Jak zmiňuje tento citát, vzdělání je nesmírně důležitým faktorem při utváření našeho životního prostoru, ale i našeho vlastního života. Prostřednictvím celoživotního vzdělávání můžeme rozvíjet vlastní osobnost a být úspěšní na trhu práce. Proto je velmi důležité, abychom všichni měli rovný přístup k nabízeným možnostem dalšího vzdělávání a abychom měli potřebné kompetence k efektivní účasti v těchto vzdělávacích programech.
Projektový tým přistupuje s velkým zaujetím k podpoře celoživotního učení a motivaci lidí k účasti na dalším vzdělávání. Prostřednictvím projektu Access2Learn tedy chceme podpořit dospělé v přístupu k různým možnostem vzdělávání, zejména ve formě distanční a kombinované výuky.
Pro úspěšné naplnění cílů prostřednictvím těchto výukových forem studenti potřebují mít určitou úroveň základních digitálních a vzdělávacích kompetencí a našim cílem je vytvoření vzdelávací metodiky pro jejich rozvoj a podporu.

NAŠE CÍLE

Budování povědomí

Chceme vzdělávacím institucím ukázat, jak důležité je poskytnout všem dospělým, bez ohledu na jejich předchozí zkušenosti nebo kvalifikaci, přístup k různým druhům vzdělávacích forem, a to i k těm digitálním.

Inkluze

Chceme pomoci začlenit všechny dospělé bez rozdílu do evropského vzdělávacího prostředí.

Rozvoj kompetencí

Cílem tohoto projektu je podpořit dospělé studenty v rozvoji jejich základních digitálních a kognitivních kompetencí.

Podpora motivace

Tento projekt by měl motivovat dospělé studenty k účasti na aktivitách celoživotního vzdělávání.

Tvorba výukových materiálů

Abychom podpořili začlenění dospělých do různých typů vzdělávacích forem, chceme poskytnout lektorům a trenérům dospělých praktické materiály, které mohou využít při své výuce.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or OeAD-GmbH. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.