ACCESS2LEARN
VÝSLEDKY
 

Výsledky jsou zveřejněny ve všech jazycích partnerů projektu. Níže naleznete české verze všech dokumentů.
Zde můžete přepínat na různé jazykové verze:

Angličtina  |  Němčina  |   Španělština  |  Finština

Tento strategický dokument byl vytvořen s cílem ukázat tvůrcům politik, že kombinované formy vzdělávání by měly být nabízeny všem dospělým studentům bez ohledu na jejich kvalifikaci či postavení. Dokument nabízí pohled na aktuální stav nabídek kombinovaného vzdělávání v partnerských zemích, zdůrazňuje význam zpřístupnění kurzů kombinovaného vzdělávání všem dospělým a poskytuje nová doporučení, jak by mohly instituce vzdělávání dospělých postupovat, aby se kombinované vzdělávání stalo jednodušším a dostupnějším pro všechny. Katalog kompetencí popisuje dovednosti, které jsou důležité pro kombinovanou výuku. Učitelům a školitelům poskytuje podporu a vědomí toho, jaké kompetence musí jejich žáci rozvíjet, aby se mohli úspěšně účastnit kurzů kombinovaného učení.
➜  Strategický dokument o přístupu ke kombinovanému vzdělávání_Access2Learn
➜  Strategický dokument o přístupu ke kombinovanému vzdělávání_Shrnutí_Access2Learn
➜  Katalog kompetencí_Access2Learn

Brzy zde najdete výukové materiály z těchto oblastí:
– Různé formy výuky a úvod do kombinovaného vzdělávání
– Základní digitální kompetence
– Posilování motivace k učení
– Time management
– Strategie učení
– Osobní wellbeing

Brzy zde najdete:
– Nástroj pro sebehodnocení včetně doporučení individuální vzdělávací cesty
– Návrh dvou forem seminářů
– Příručku pro školitele, jak pracovat s celou metodikou
– Podcast
– Propagační materiály

Pokud chcete získat další informace o projektu a jeho novinkách, zde najdete všechny propagační materiály:
➜  Leaflet_Access2Learn
➜  Newsletter 1_Access2Learn
➜  Newsletter 2_Access2Learn

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which solely reflect the views of the authors.
The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained herein.