Workshop o smíšeném vzdělávání

Tento koncept workshopu obsahuje mnoho interaktivních aktivit, které přiblíží koncept kombinovaného učení vašim žákům. Existuje přímá vazba mezi výukovými materiály druhého projektového výstupu (výukové lekce) a tímto konceptem workshopu, protože i v rámci tohoto workshopu budou žáci pracovat prostřednictvím online výukové platformy. Kromě toho zde naleznete spoustu aktivit na seznámení, uvolnění atmosféry, aktivizaci účastníků a také na další rozvoj digitálních a vzdělávacích kompetencí žáků.

V následujícím úvodním dokumentu naleznete přehled celé metodiky workshopu. V níže uvedených dokumentech naleznete popisy aktivit pěti dnů workshopu. Níže naleznete také všechny přílohy.

Workshop pro podporu kombinované výuky – úvod

Blended Learning Workshop – 1. den

Blended Learning Workshop – 2. den

Blended Learning Workshop – den 3

Blended Learning Workshop – den 4

Blended Learning Workshop – den 5

Klikněte zde pro stažení příloh (pracovní listy či další výukové materiály)

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or OeAD-GmbH. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.