Workshop pro plánování a rozvoj kariéry

V tomto konceptu workshopu najdete různé aktivity, které podpoří vaše studenty při stanovování cílů pro jejich budoucí profesní život a posilování jejich sebevědomí v souvislosti s plánováním a rozvojem kariéry.

Koncept workshopu Plánování kariéry

Klikněte zde pro stažení příloh

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or OeAD-GmbH. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.