Sebereflexe – Osobní pohoda (wellbeing)

Zde si můžete otestovat svou schopnost pečovat o vlastní zdraví a pohodu při učení.

1. Nejprve si prohlédněte následující video.

2. Poté se podívejte na níže uvedená tvrzení a řekněte, zda s nimi souhlasíte, nebo ne.

Nyní jste viděli video o osobní pohodě při učení. Jak to máte vy? Potýkáte se také se stejnými problémy? Cítíte se také jako John a máte potíže při péči o sebe při účasti na kurzu?

Zhodnoťte prosím následující tvrzení:

"Ve třídě mi chybí sebevědomí."

"Mám tendenci se přetěžovat, když nemohu vyřešit nějaký problém. Nevím, co mám dělat."

"Nedokážu dobře přijímat kritiku."

"Frustruje mě přítomnost nebo interakce s ostatními ve třídě."

"Nejsem si vědom svých osobních silných/slabých stránek."

Pokud chcete obdržet výsledky e-mailem, zadejte zde své jméno a e-mailovou adresu:

Jméno
Email

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or OeAD-GmbH. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.